CHOV KONÍ U CAVALLUNA

TAKTO ŽIJÍ KONĚ SHOW

Ať už při show jako „Společníci světla“, „Kino snů“, „CAVALLUNA – Svět fantazie“ nebo při aktuálním turné „CAVALLUNA – Legenda pouště“: Vždy jsou to především samotní koně, kteří diváky dojmou a nadchnou. Mnoho fanoušků se ale ptá během návštěvy show, jak se zvířatům v zákulisí arény daří a zda samotná situace během show pro čtyřnohé miláčky neznamená velký stres. Rovněž prostřednictvím sociálních sítí dostáváme denně mnoho dotazů týkajících se chovu koní. 

Zde jsme shrnuli nejčastější dotazy a podrobně na ně odpověděli. V zásadě je třeba předem říci jednu věc: Dobré životní podmínky zvířat u CAVALLUNA jsou vždy nejvyšší prioritou! Nejde o prázdnou frázi, ale o fakt, protože koně jsou na cestách se svými majiteli / jezdci a patří v každém týmu do rodiny. 

Na jevišti cválají světlí koně

CAVALLUNA A OCHRANA ZVÍŘAT

Chováte koně v souladu s podmínkami ochrany zvířat?

Zástupci ochrany zvířat a nezávislí oficiální veterinární lékaři vyšetřují a kontrolují všechny koně, stájové stany, přepravní prostředky a rovněž jezdecké vybavení – a to v každém městě show. Přitom je věnována pozornost každému detailu. A show se v příslušné aréně může konat pouze tehdy, když šetření těchto institucí proběhnou s uspokojivým výsledkem. 

Ze stájového stanu vykukují koňské hlavy

PRAVIDELNÁ PASTVA

Stojí vaši koně celý den v boxech?

Kromě externího vyšetření oficiálních veterinárních lékařů dělá CAVALLUNA vše pro to, aby se koňům dařilo dobře. Během týdne jsou zvířata ustájena v tak zvaných „prozatímních stájích“, kde si mohou užít jak pravidelné pastvy a výběhu, tak i spoustu volného času a relaxace. Stojí tam vždy vedle stejných „koňských sousedů“ a vždy se o ně starají jejich ošetřovatelé.  Totéž platí i pro ustájení v mobilních, vyhřívaných stájových stanech, které se staví o víkendech: velikost boxů v těchto stanech odpovídá standardům jakékoli německé stáje a pro větší zvířata, jako jsou například Shirští koně, se vytvářejí dvojité boxy, aby mělo každé zvíře k dispozici opravdu dostatek místa. I zde se dbá na stejné pořadí sousedních koní, protože jsou na sebe zvyklí. Mezi jednotlivými show chodí jezdci se svými zvířecími partnery, pokud je to možné, na procházku nebo na vyjížďku, takže i o víkendech, kdy se koná show, jsou zaručeny přestávky na odpočinek.

hnědý poník s hříbaty na louce

ZVÍŘATA PATŘÍ DO RODINY

Komu patří koně?

Koně patří jezdcům či vedoucím týmů. Většina zvířat je součástí týmů a jejich rodin již mnoho let, často jsou vychovávána svými majiteli už od mladého věku nebo dokonce částečně jimi samotnými chována. Během turné jsou jezdci potom také nejdůležitějšími kontaktními osobami koní – sami své koně krmí, uklízejí a čistí boxy, připravují koně na show a společně je trénují. I ve dnech v týdnu, kdy se show nekonají, jsou členové týmů vždy v příslušných stájích, aby se mohli o své koně co nejlépe postarat. Pouze tak může vzniknout důvěrný vztah mezi člověkem a zvířetem, který je pro takovou show zapotřebí.

Luber s Haflingy na louce

NÁTLAK NEMÁ ŠANCI

Koně jsou úniková zvířata – není to týrání zvířat ukazovat je na show?

Většina koní show CAVALLUNA jsou hřebci. To má dva důvody: Na jedné straně spolu hřebci bez přítomnosti klisen velmi dobře vycházejí a optimálně se sdružují. Na druhou stranu mají přirozenou touhu se prezentovat. Za těchto dvou předpokladů jsou vybírána zvířata, jejichž podstata a charakter se na show hodí. Nemůžete donutit žádného koně na světě, aby se proti své vůli projevoval estetickým a bezstarostným způsobem, ani bitím, ani nedostatkem krmiva ani jinými metodami, které jsou v rozporu s ochranou zvířat. Nikdy se žádnému člověku nepodaří, aby prezentoval koně ve volné drezúře nebo jiných jezdeckých disciplínách, když vůbec není ochoten ke spolupráci.

Jakmile tedy najdete koně, který od přírody rád pózuje a je ochotný se učit, bude za léta vycvičen a připraven na show.  Zvířata se po dlouhé měsíce zvykají citlivě na barevná světla, hudbu, potlesk atd. Navíc dávají všichni jezdci zvířat také v každém novém městě show ještě jednou možnost, aby se seznámili s místními podmínkami.

Černý kůň běží volně po pódiu

ZÁKLADEM JE DŮVĚRA A PŘÁTELSTVÍ

Koně jsou úniková zvířata. Koně, kteří jsou prezentováni ve volných drezúrách, mají vždy možnost se nerušeně vzdálit od svých trenérů, protože jim v tom nemůžou zabránit žádné provazy, ohlávky či snaffle. Totéž platí pro jezdecké koně: Shirský kůň o hmotnosti 1,2 tuny například má přirozeně sílu a vůli prosadit se proti své padesátikilové jezdkyni, pokud by chtěl ze situace uniknout. Faktem je, že spolupráce zvířete a člověka tak, jak se prezentuje při show CAVALLUNA, může být založena pouze na důvěře a přátelství a na ničem jiném.

Bartolo s černým koněm na jevišti

NEJLEPŠÍ OKOLNOSTI

Není hudba pro koně příliš hlasitá?

Pokud jde o hudbu, vyvinula CAVALLUNA zvukový systém, který umožňuje publiku plný zvukový zážitek, ale koně v aréně jej slyší pouze v pokojové hlasitosti. Toho je dosaženo použitím konvexních reproduktorů směřujících pryč od jezdecké arény směrem k publiku. Pouhá skutečnost, že umělci volné drezúry komunikují se svými zvířaty verbálně, činí hlasitější zvuk v aréně nemyslitelným a nemožným. Potlesk se prezentuje zvířatům při tréninku jako pozitivní zpětná vazba za předvedené lekce a je při show také takto vnímán.

Islandští koně s jezdcem na jevišti

KRÁTKÉ TRASY, MNOHO PŘESTÁVEK

Netrpí zvířata při přepravě?

Přeprava z „prozatímních stájí“ do míst konání show je realizována v profesionálně vybavených koňských přepravnících, odpovídajících předpisům zákona o ochraně zvířat. Přepravní trasy jsou díky centrálnímu umístění prozatímních stájí udržovány co nejkratší, a přesto se v závislosti na délce trasy provádí také několik přestávek.

Jezdec Filipe sedí na fríském koni v přírodě

NÁTLAK VYVOLÁVÁ OPAK

Jezdí nebo cvičí se na vašich koních v Rollkuru?

Nejprve je zde vysvětlení, co termín Rollkur vlastně znamená: hyperflexe koňského krku se používá jako tréninková metoda v některých jezdeckých disciplínách, v klasickém jezdectví se však odsuzuje. Kritici jsou toho názoru, že „strhávání“ hlavy koně k hrudníku pomocí otěží vede k nepřirozenému, a především nezdravému držení celého těla koně a tím k dlouhodobému poškození páteře, šlach atd. Toto sice nebylo výslovně vědecky prokázáno, přesto ale toto nelze odmítnout. Dalším termínem pro Rollkur / hyperflexi je Low-Deep-Round (krátce LDR), i když jsou někteří odborníci toho názoru, že se zde jedná o rozdílné metody. My, CAVALLUNA, nezastáváme tento názor, protože jakékoli nucení do nepřirozeného držení – i když jen na několik minut – oslabuje vztah mezi koněm a jezdcem, a navíc není pěkné na pohled.

muž a bílý kůň s ohlávkou

VHODNÉ DRŽENÍ A VÝCVIK

Z těchto důvodů nepraktikuje žádný z jezdců CAVALLUNA tuto metodu! Koně jsou cvičeni roky, což znamená nejen velkou časovou, ale i ekonomickou náročnost. Nikomu by nepomohlo úmyslně poškodit svého koně a tím jej učinit „nepojízdným“. Jiný případ je, když se kůň sám „sroluje“ a tak se pokusí uniknout pomoci. Toto se stává každému jezdci a není to v tento okamžik žádoucí. Dojde-li ale přesto k takové situaci, pokusí každý jezdec aktivně působit proti této chybné pozici a dostat koně opět do vertikální polohy. Dále existují plemena, která mají tendenci díky své postavě (vysoko posazenému, krátkému krku atd.) k tomu, dělat se „příliš těsnými“. I zde je třeba dbát zejména na správné opírání. Z těchto důvodů je špatné a rovněž nefér vůči jezdcům, generalizovat případné momentky a vyvozovat z nich realizaci neprofesionálních výcvikových metod. Buďte si jisti, že je v zájmu jezdců a v zájmu show CAVALLUNA, aby naše zvířata byla trénována a držena způsobem odpovídajícím jejich plemenu. Nic nám není vzdálenější, než škodit svým koním. 

Svět fantazie jezdec na fríském koni na jevišti

Jak si mohu sám udělat obrázek o chovu koní?

Pro maximální transparentnost mají zájemci před každým představením i po něm možnost udělat si sami obrázek o chovu koní při prohlídce stájí a přesvědčit se jak ve stanových stájích, tak i v zákulisí o dobrých životních podmínkách zvířat.

 

Na prohlídky stájí
lidé v koňské stáji